4 Haziran 2011 Cumartesi

13 Haziran 2011 Sabahı

    

         Daha seçimi görmeden 13 Haziran sabahını anlatmak da ne demek dediğinizi duyar gibiyim.
   
        Aslında üç aşşağı beş yukarı seçim sonuçlarının ne olacağını hepimiz kestirebiliyoruz. tıpkı 13 Eylül sabahına uyandığımız gibi 13 Haziran sabahınada uyancağız.Ve o andan itibaren önümüzde yeni dünya düzeni trendinde yeni bir Türkiye profiliyle kesin bir şekilde yola devam edeceğiz.Asıl konusmamız gerekenler 13 Eylül sabahında karşımıza cıkacak olanlar.Önem sırasına koyacak olursak:


      1. Yeni Anayasa çalışmaları ve Demokratikleşme süreci
      2. Ekonomik kalkınmada İstikrar devamı ve dalgalanan yabancı sermayenin yurda çekimi için ekonomik teşvik ve bununla paralel altyapı iyileştirmeleri(Kanalİstanbul,MArmaray vb.)
     3. Değişen Orta Doğu konjoktrü ve Türkiyenin yeri
     4. Filistin Meselesi

      Bu 4 ana başlık aslında Türkiyenin gelecek 50 yılını şekillendirmesi açısından altın fırsatlar sunuyor. Yeni sivil anayasayla demokratikleşmiş ve istikrar kaynağı haline gelen TÜrkiye Avrasyada aranan lider rolüne rahatlıkla soyunabilir.Ve bu istikrar yabancı sermayenin ülkemize gelmesinde ve ulusal sermayenin,yerli şirketlerin dış yatırımlarında kredi güvencesi oluşturmada büyük imkan tanıyacaktır. 

     Ortadoğuda başlayan değişim rüzgarıyla adı konulmasada yeni kapital düzende daha fazla demokratik daha fazla zengin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri yaratılmak isteniyor.Bunlar yaratılacak ki İphone 5 yeni piyasalarda da yok satsın.Nükteli bir biçimde değindiğim devinimlerde Türkiyenin rolü ve sonrası için sağlıklı stratejiler oluşturulmalıdır.

    Filistin MEselesiylede özellikle 67 sınırları çerçevesinde dizginlenmiş bir İSrail Ortadoğu'nun barışı ve istikrarı için kaçınılmazdır.

                                                 Yazmış Bulundum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder